Caritas

„Wszystko cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, Mnieście uczynili” – działalność charytatywna wynika z Bożego przykazania miłości. Miłość ma być znakiem rozpoznawczym chrześcijan.

Od 2012 roku w naszej parafii działa Parafialny Zespół Caritas, który jest podstawową jednostką Caritas Polska w Parafiach.

Wcześniej już Parafianie czuli potrzebę i chęć niesienia pomocy, organizując dary dla potrzebujących na okres Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Chcieliśmy rozwijać i poszerzać te działania, obserwując z jednej strony wielkie potrzeby wśród naszych Parafian, z drugiej dużą ofiarność tych, którzy chcieli i mogli podzielić się swoimi dobrami.

Nasza działalność zmienia się przez lata, początkowo organizowaliśmy co 2-4 tygodnie „dyżury” w czasie których poznawaliśmy potrzeby zgłaszających się do nas rodzin i wydawaliśmy im dary zakupione lub pozyskane w czasie „Loterii charytatywnych”. Losowaliśmy karteczki z nazwą produktów, które tydzień później darczyńcy przynosili do kościoła. Odnowiliśmy też figurę Świętego Antoniego, naszego patrona, któremu do skarbony można wrzucać drobne pieniądze na cele charytatywne. Pozyskujemy też fundusze z 1% podatku przekazywanego przez Parafian z na rzecz Caritas Polska (szczegóły poniżej). Kontynuujemy przygotowywanie paczek świątecznych, obecnie dla 30 rodzin. Są to rodziny z problemem choroby, bezrobocia, osoby samotne a także rodziny wielodzietne, rodziny niepełne czy niezaradne życiowo.

Organizowaliśmy „powroty do szkoły” i dzień dziecka dzieciom z rodzin naszych podopiecznych. Darami szkolnymi podzieliliśmy się też z dziećmi w Afryce i na Syberii, w ośrodkach sióstr Klaretynek, które odwiedza Ojciec Piotr Bęza.

Aktywnie odpowiadamy na apel Caritas Polska w akcji Rodzina Rodzinie dla Syrii, przez 2 lata wspólnie opiekowaliśmy się 4 rodzinami w ramach Patronatu Całościowego – przez 6 mc co miesiąc rodzina dostawała pełne wsparcie od nas. Było to możliwe dzięki regularnym wpłatom wielu rodzin z naszej parafii. Część darczyńców nadal wpłaca na konto Caritas parafialnego miesięczną składkę, którą przelewamy jako tzw. Gesty Solidarności, wspierające rodziny oczekujące na pełen patronat. Sprawa Syrii wprawdzie medialnie przycichła, ale sytuacja wielu ludzi nadal jest dramatyczna, dlatego Caritas Polska cały czas prosi o wspieranie tej akcji. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona darczyńców, prosimy o wpłaty na konto naszego Caritas z dopiskiem Rodzina Rodzinie.

W ten sposób nasza pomoc ruszyła w świat.

Działania Caritas wspierają wszyscy Parafianie, w szczególny zaś sposób angażują się wolontariusze – dorośli oraz młodzież i dzieci, nasi Sołtysi, oraz nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej. Dzięki nim pomoc trafia do osób samotnych i chorych.

Od kilku lat przed Bożym Narodzeniem uczniowie sprzedają Świece CARITAS Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Z roku na rok coraz więcej Parafian włącza się także w tę akcję i pewnie już w prawie w każdym domu świeca ta płonie na wigilijnym stole.

W miarę możliwości chcemy dofinansowywać wakacyjne wyjazdy dzieci z rodzin wielodzietnych i potrzebujących wsparcia.

Dziękujemy jeszcze raz wszystkim darczyńcom, za wasze ofiary do Skarbony Świętego Antoniego, za 1 % podatku przekazywany na nasze działania, za wpłaty na konto na nasze działania i na pomoc dla Syrii, za dary świąteczne i chętne wspieranie naszych doraźnych akcji.

Niech się dobro dzieje.

https://caritasaw.pl/pomoc/1-procent/

Numer Bankowy Rachunku Caritas
przy Parafii Św. Mateusza Ew. w Dawidach Bankowych :

20 8004 0002 2001 0000 1850 0003

( Bank Spółdzielczy w Raszynie)

Copyright © 2020 <a