Zarząd i wolontariusze

Przewodniczący – Ks. Proboszcz Jarosław Szulc

Prezes – Jacek Majsterek

Sekretarz – Stanisław Kiljańczyk

Skarbnik – Monika Majsterek

 

Wolontariusz – Iwona W.

Wolontariusz – Aneta M.

Wolontariusz – Maria G.

Wolontariusz – Valerii S.

Wolontariusz – Stanisław K.

Wolontariusz – Robert G.