Previous slide
Next slide

Parafia Św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach Bankowych

Dyspensa w piątek 29 grudnia 2023

Kard. Nycz udzielił wszystkim osobom przebywającym w granicach Archidiecezji Warszawskiej, dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru najbliższego piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Zaleca, aby korzystający tego dnia z dyspensy ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego oraz podjęli zgodnie z własnym wyborem formę zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości, bądź ofiarowanie jałmużny

Scroll to Top
Menu główne --- Menu skrócone