Koło pielgrzymkowe

W parafii także istnieje Koło Pielgrzymkowe, które prowadzi mieszkanka Dawid Bankowych, pani Ewa Masiak. Co roku organizowanych jest kilka pielgrzymek do sanktuariów na terenie naszego kraju, aby w miejscach szczególnej obecności Pana Boga wypraszać łaski dla całej wspólnoty parafialnej. Pielgrzymki są kontynuacją pracy duszpasterskiej prowadzonej w ciągu roku duszpasterskiego. Obok pogłębienia wiary jest to okazja do zdobywania nowych doświadczeń i nawiązywania przyjaźni we wspólnocie chrześcijańskiej. Pielgrzymki organizowane do miejsc kultu religijnego pogłębiają życie religijne oraz przypominają o poszanowaniu tradycji i historii.
Nasi Parafianie uczestniczą także w Pieszej Warszawskiej Pielgrzymce na Jasną Górę, a grupa ta rośnie z roku na rok.
W 2010 roku odbyły się dwie pielgrzymki do Ziemi Świętej, w których uczestniczyło 110 osób, a w październiku 2011 roku do Rzymu na szlak pątniczy ruszyło 75 osób. Wyjazdy zagraniczne organizuje ks. Proboszcz.

© 2021 by Parafia Św. Mateusza Ew. – Wykonanie i utrzymanie strony firma MAJ-KOM – serwisy internetowe