Previous slide
Next slide

Parafia Św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach Bankowych

Młode Małżeństwa

Domowy Kościół ułatwia małżonkom otwarcie się na siebie i innych, pomaga we wzajemnym zrozumieniu się. Uczymy się jak można i trzeba przeżywać miłość małżeńską, jak pokonywać codzienne trudności i pokusy, by żyjąc w małżeństwie osiągnąć świętość. Domowy Kościół ma pomóc małżonkom w głębokim zjednoczeniu między nimi i ich obojga z Bogiem. Pojedynczemu małżeństwu trudno jest wytrwać na drodze do świętości. Dlatego małżeństwa pragnące realizować tę drogę łączą się w grupy nazywane kręgami.

Domowy Kościół od niedawna działa również w naszej Parafii. Obecnie mamy jeden krąg (w skład którego wchodzą 4 młode małżeństwa), który jest jeszcze pilotowany przez parę trwającą w ruchu już kilkadziesiąt lat! Spotykamy się raz na miesiąc, najczęściej w domu jednej z par (zdarzają się też spotkania w Domu Parafialnym) by modlić się, rozważać Słowo Boże, dzielić się ze sobą doświadczeniami wiary i wspomagać słowem, modlitwą w problemach małżeńskich i rodzinnych. Na spotkaniach jest obecny z nami także Ksiądz.

JEŻELI CHCECIE:
  • pogłębić wiarę,
  • pogłębić swoją więź małżeńską,
  • uczyć się jak być dla swoich dzieci najlepszymi wychowawcami i wymieniać się wzajemnie doświadczeniami w ich wychowywaniu,
  • skorzystać z rekolekcji rodzinnych
Zapraszamy Was do wspólnoty rodzin Domowego Kościoła!

 

Domowy Kościół powstał z inicjatywy jego założyciela, sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w 1973 roku, jako gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie. Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz właśnie rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół.

Podstawowymi metodami i środkami służącymi budowaniu Domowego Kościoła w rodzinach są: modlitwa osobista, modlitwa małżeńska, modlitwa rodzinna oraz regularne rozważanie Słowa Bożego, które powinno kształtować życie i podstawy całej rodziny. Ważną pomocą w dążeniu do świętości jest również dialog małżeński, czyli rozmowa małżonków o wszystkich sprawach rodziny ze świadomością obecności Chrystusa.

Zapraszamy do kontaktu:
Ines Kończyk +48 602 408 131
Scroll to Top
Menu główne --- Menu skrócone