Parafia Św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach Bankowych

Previous slide
Next slide

Parafia

Historia parafii

Historia naszej parafia rozpoczęła się w roku 1997. Ówczesny Dziekan Dekanatu Raszyńskiego Ks, Prałat Dr Stanisław Leszczyński podjął decyzję zorganizowania ośrodka duszpasterskiego w Dawidach, w tym celu 11 listopada 1997 roku zakupił od miejscowych mieszkańców tj. Heleny Bąk i Janiny Wojdasiewicz działkę o powierzchni jednego hektara pod budowę przyszłego ośrodka. Rok później, 25 października 1998 roku Ks. Bp. Marian Duś dokonał poświęcenia Krzyża i placu pod budowę. Można było przystąpić do realizacji projektów przyszłej budowy. Opracowania projektu kaplicy, z myślą o późniejszej rozbudowie do rozmiarów kościoła podjął się architekt mgr inż. Jacek Gruszka i konstruktor budownictwa lądowego mgr inż. Jerzy Kłopocki. Okres budowy od chwili rozpoczęcia realizacji projektu do zwieńczenia, zakończył się odprawieniem pierwszej Mszy Świętej, w niewykończonej jeszcze kaplicy, dnia 29 października 2000 roku. Należy wspomnieć, że w czerwcu 1999 roku Kuria Metropolitalna Warszawska mianowała wikariusza parafii św. Szczepana w Raszynie ks. Wojciecha Pokrzywnickiego organizatorem ośrodka duszpasterskiego w Dawidach. Podjął on trud wykończenia obiektu sakralnego jak i też zorganizowania nad zakrystią mieszkania dla księdza. 12 czerwca 2001 roku Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Józef Glemp erygował parafię Świętego Mateusza Ewangelisty w Dawidach. W obrębie wytyczonej granicy parafialnej znajdują się następujące miejscowości: Dawidy wieś (ul Baletowa do torów kolejowych), Łady, Nowe Falenty (ul. Droga Hrabska i ul. Grudzi), Nowy Podolszyn i Stary Podolszyn; należące wcześniej do parafii raszyńskiej, oraz z parafii Pyry: Dawidy Bankowe (ul Starzyńskiego i ul. Miklaszewskiego) i Zamienie.
Wraz z powołaniem do istnienia nowej parafii w Diecezji Warszawskiej, Kuria z dniem 24 czerwca 200l roku mianowała pierwszym proboszczem dotychczasowego organizatora ośrodka duszpasterskiego księdza Wojciecha Pokrzywnickiego. W dniu 6 kwietnia 2002 roku Ksiądz Prymas Kardynał Józef Glemp uroczyście dokonał poświęcenia kaplicy i znajdującej się w niej Drogi Krzyżowej Pana Jezusa.
Z dniem 12 października 2004 roku Kuria Metropolitalna Warszawska odwołała ze stanowiska dotychczasowego proboszcza ks. Wojciecha Pokrzywnickiego, a na jego miejsce mia¬nowała ks. Grzegorza Jasińskiego, dotychczasowego wikariusza para¬fii Św. Jana Kantego w Warszawie. Kanoniczne objęcie parafii nastąpiło 17 paź¬dziernika 2004 roku. Po 5 latach posługi w parafii Ks. Kardynał Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski odwołał Ks. Grzegorza Jasińskiego z funkcji proboszcza, a na jego miejsce powołał ks. mgr Grzegorza Jaszczyka dotychczasowego wikariusza parafii. Św. Szczepana w Raszynie. Nowy ks. proboszcz przejął obowiązki dn. 05 lipca 2009 roku.
Obecnie (rok 2011) parafia liczy sobie 1850 miesz¬kańców (według kartoteki parafialnej). Szybki wzrost liczby parafian, następujący wraz z odrolnieniem i zasiedlaniem działek w tej okolicy, stwarza konieczność rozbudowy naszej świątyni. Zadanie to podjął obecny Proboszcz ks. Grzegorz Jaszczyk.

Rozbudowa kościoła
Już zimą 2009 roku, z państwem Katarzyną i Januszem Żuchowiczami architektami z Dawid Bankowych zaprojektowano budynek kościoła o pow. 500 m2, w stylu nawiązującym do bazylikowego, zbudowanego na planie krzyża, trzynawowego z dwoma wieżami. Prace projektowe zostały uwieńczone pozytywną opinią komisji kurialnej ds. budowy kościołów i wydaniem pozwolenia na budowę.

Budowę rozpoczęto w lipcu 2010 roku. Zaplanowano ją w 3 etapach:
1. Budowa fundamentów
2. Wznoszenie ścian świątyni, zamknięcie staniu surowego otwartego.
3. Prace związane z wykończeniem wnętrza świątyni.

Budowa fundamentów trwała przeszło trzy miesiące i była prowadzona w fatalnych warunkach pogodowych. W Polsce występowało wiele podtopień na skutek ulewnych deszczy i powodzi, te kataklizmy nie ominęły i nas, co wydłużyło pracę i znacznie zwiększyło budżet planowanej inwestycji. Dnia 21 września Ks. Kazimierz Kardynał Nycz uroczyście poświęcił płytę fundamentową pod rozbudowę kościoła. Na zimę prace zostały wstrzymane zgodnie ze sztuką murarską i wznowione w czerwcu 2011 roku.
Rozpoczęło się wznoszenie ścian świątyni do zamknięcia stanu surowego otwartego. Prace budowlane wykonuje miejscowa firma budowlana p. Sylwestra Piaseckiego z Podolszyna, która budowała już wcześniej dwa kościoły. Na dzień dzisiejszy kończymy prace przygotowujące front robót dekarzom budującym dach świątyni. Mamy głęboką nadzieję, iż stan surowy uda się nam zamknąć przed zimą.
W budowę świątyni bardzo angażują się Parafianie, składając ofiary na prowadzone prace, jednakże budowa nie byłaby możliwa bez wsparcia licznych sponsorów, którym w tym miejscu składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ. Mamy nadzieję, iż dzięki Opatrzności Bożej i pomocy ludzi uda się nam zadaszyć budynek świątyni przed zimą, a w przyszłych latach spokojnie kończyć wnętrze.

Scroll to Top
Menu główne --- Menu skrócone