Previous slide
Next slide

Parafia Św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach Bankowych

Pieśni Religijne

Pod Twą obronę

1. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie
Grono Twych dzieci swój powierza los
Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie
I broń od zguby, gdy zagraża cios.

2. Czy toń spokojna, czy huczą fale   
Gdy Ty Twe dzieci w Swej opiece masz   
Wznosimy modły dziś ku Twej chwale   
Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz. 

Cóż Ci Jezu damy

1. Cóż Ci Jezu damy za Twych łask strumienie 
Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. 

Ref: Panie nasz króluj nam Boże nasz króluj nam 
Poprzez wieczny czas Króluj Jezu nam. 

2. W serca Twego ranie o serc naszych Królu 
Pokój i wytrwanie ukojenie w bólu. 

3. Ty nas wspieraj w znoju strzeż przez życie całe 
Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę.

Jezu Ukryty

1. Jezu, miłości Twej,
Ukryty w Hostii tej,
Wielbimy cud,
Żeś się pokarmem stał,
Żeś nam swe ciało dał,
Żeś skarby łaski zlał
Na wierny lud.

2. Dla biednych stworzeń Twych,
Co ostrzem grzechów swych
Zraniły Cię,
Włócznią, co w boku tkwi,
Otwierasz serca drzwi,
By w Twojej boskiej krwi
Obmyły się.

3. I w boskim sercu tam
Schronienie dajesz nam,
O Jezu mój,
A by nas żądłem swym
Wróg nasz nie dotknął w Nim,
By się przed świata złem
Lud ukrył Twój.

Niech będzie chwała

Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie,
chwała i cześć Jezusowi,
chwała, niech będzie chwała, tak,
Jemu chwała i cześć.
x3

Popularna pieśń maryjna.

1. Cześć Maryi, cześć i chwała,
Pannie świętej cześć!
Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała,
Hołd Jej śpiesz się nieść! (2)

2. Ten, co stworzył świat wspaniały,
W Niej Swą Matkę czcił,
Jej go ręce piastowały,
Gdy dziecięciem był. (2x)

3. On jak Matkę Ją miłował,
W posłuszeństwie żył,
Każde słowo Jej szanował,
Chociaż Bogiem był. (2x)

4. Dziatki lube, jeśli chcecie
Błogi żywot wieść,
Dajcie, jako Jezus Dziecię,
Pannie świętej cześć. (2x)

5. Czystość, cichość i pokora
To Maryi strój,
Przez nie miła niebios Córa
Łask zyskała zdrój. (2x)

6. Przez nie w cudnej gwiazd koronie
Ją posadził Bóg
Na wysokim chwały tronie
Wśród niebieskich sług. (2x)

7. Ten Maryi, dziatwo droga,
Obraz w sercu noś,
O opiekę Matki Boga
Zawsze kornie proś. (2x)

Scroll to Top
Menu główne --- Menu skrócone