Parafia Św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach Bankowych

Previous slide
Next slide

Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza w związku ze złagodzeniem ograniczeń dotyczących kultu religijnego

Od 30 maja br. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wielu dziedzin życia, w tym kultu
religijnego, w czasie pandemii COVID 19. Po dwóch i pół miesiąca obostrzeń sanitarnych
możemy wreszcie wrócić do uczestnictwa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia
chrześcijańskiego. Bez Eucharystii, szczególnie sprawowanej w Dzień Pański – Niedzielę, nie
możemy w pełni żyć jako chrześcijanie. W czasie ścisłych restrykcji, kiedy wiele
osób uczestniczyło we Mszy św. duchowo poprzez transmisje telewizyjne i internetowe,
doświadczyliśmy głodu Eucharystii przeżywanej we wspólnotach wiary.
Uświadomiliśmy sobie, że taka forma uczestnictwa we Mszy św. jest formą zastępczą,
uprawnioną w nadzwyczajnych sytuacjach. Od najbliższej soboty będziemy mogli powrócić do
zwyczajnych form praktyk religijnych. Zachęcam więc do powrotu do naszych świątyń
parafialnych.
W związku z tym księży proboszczów proszę też o roztropność odnośnie do transmisji
telewizyjnych i internetowych Mszy świętych. Wydaje się, że Msze święte dla chorych,
transmitowane w mediach przed pandemią, wystarczająco zaspokoją potrzeby wiernych w
nowej sytuacji.
Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii, odwołuję dyspensę z dnia 26 marca 2020 r.
Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od
obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku,
osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające
w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w
niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.
Obecne możliwości pozwalają już na planowanie – nawet jeszcze przed wakacjami – w
porozumieniu z rodzicami dzieci i młodzieży – uroczystości bierzmowania i Komunii św. W
parafiach możliwa też jest praca z grupami duszpasterskimi, do czego z serca zachęcam
zarówno duchownych jak i świeckich.
Przypominam wszystkim wiernym o obowiązku przystąpienia do wielkanocnej Komunii św.
Okres ten kończy się 7 czerwca br. , w Uroczystość Trójcy Świętej. Wiąże się z tym
sakramentalna spowiedź, którą należy odbyć nawet jeśli w czasie pandemii wyrażaliśmy
doskonały żal oczyszczający z grzechów ciężkich. Bardzo proszę wszystkie parafie o
umożliwienie w najbliższych dniach spowiedzi św. wszystkim wiernym oraz o
upowszechnienie informacji o czasie sprawowania sakramentu pokuty i pojednania.
Choć restrykcje łagodnieją, groźna epidemia trwa nadal. Bardzo proszę o odpowiedzialne
zachowania zwłaszcza w zgromadzeniach liturgicznych, o stosowanie maseczek,
zachowywanie higieny i wszystkich obowiązujących zasad w miejscach kultu. Podczas
pandemii preferowane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Mimo to duszpasterze nie
powinni odmawiać możliwości udzielania Najświętszego Sakramentu do ust, z zachowaniem
przepisów higienicznych. Proszę o godne zorganizowanie udzielania Komunii św. w obu
formach, z właściwym ich rozdzieleniem.
Nowe przepisy dotyczące sprawowania kultu w czasie pandemii pozwalają na zorganizowanie
procesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej formie. W związku z tym, proszę Księży
Proboszczów, by kierując się roztropnością zorganizowali na terenie kościelnym procesję do
czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.
Pragnę podziękować wszystkim wiernym za troskę o ludzi dotkniętych wirusem, za szlachetne
zachowania w czasie epidemii, które były wyrazem odpowiedzialności za innych, zwłaszcza
najsłabszych. Szczególne słowa podziękowania kieruję do służby zdrowia. Tylu wiernych
dawało przykład autentycznej wiary, która przejawia się w dziełach miłości, szczególnie wobec
ludzi najbardziej potrzebujących pomocy.
† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski
Warszawa, 29 maja 2020 roku

Scroll to Top
Menu główne --- Menu skrócone