Caritas

”Wszystko cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, Mnieście uczynili”

– działalność charytatywna wynika z Bożego przykazania miłości. Miłość ma być znakiem rozpoznawczym chrześcijan.

1% dla Caritas Parafialnego

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu Caritas w parafii św. Mateusza Ewangelisty.
PZC rozpoczął działanie w Niedzielę Miłosierdzia 15.04.2012. Obecnie liczy 10 członków czynnych działających na rzecz potrzebujących w naszej wspólnocie.

Aktywnie w pracę zespołu włączają się wszyscy Parafianie – w drugą niedzielę miesiąca prowadzimy loterię lub zbiórkę pieniędzy. Zgromadzone dzięki nim dary żywnościowe, higieniczne i artykuły szkolne przekazujemy następnie potrzebującym rodzinom z naszej parafii.

Na stałe opieką objętych jest 8 rodzin (28 osób, w tym 14 dzieci), które wymagają mniej lub bardziej regularnej pomocy.

PZC zorganizował paczki z prezentami na dzień dziecka dla naszych podopiecznych, na początku września natomiast dzieci dostały artykuły szkolne pozyskane w czasie wakacyjnych zbiórek. Przekazaliśmy także paczkę z artykułami szkolnymi do szkoły w Ładach.

W planach na najbliższy czas mamy uruchomienie lokalnego portalu pomocowego, gdzie można będzie zgłosić rzeczy do oddania (np. meble, odzież) i odwrotnie – poszukiwać potrzebnych artykułów. Rozpoczniemy też regularne dyżury w kancelarii parafialnej (informacje wkrótce).

Dziękujemy za Państwa życzliwość i ofiarność.
Pozdrawiamy PZC

Copyright © 2019