„Pomoc dla Seniora” to nowa forma pomocy Caritas AW w odpowiedzi na rosnące zagrożenie koronawirusem.

 

Caritas AW może pomóc w zaopatrzeniu seniorów w miejscu zamieszkania w żywność, środki higieniczne i ochronne lub zakup leków.

Pomoc skierowana jest do seniorów, osób samotnych i potrzebujących wsparcia.

Co zrobić aby uzyskać pomoc:

Należy zgłosić się telefonicznie (515 490 184) do przedstawiciela Parafialnego zespołu Caritas. W zgłoszeniu proszę podać listę potrzebnych artykułów oraz adres i telefon.