Zostań członkiem PZC

Istnieją dwa rodzaje członkostwa:

  • członek czynny – realizuje działalność charytatywną poprzez bezpośrednie kontakty z osobami potrzebującymi pomocy;
  • członek wspierający – świadczy pomoc finansową w formie zadeklarowanych składek /miesięcznych lub kwartalnych/.

 

Aby zostać członkiem czynnym PZC należy skontaktować się z prowadzącym pod numerem telefonu 515 490 184 i wyrazić takową chęć pomocy.

 

Aby zostać członkiem wspierającym należy podjąć dobrowolne comiesięczne lub kwartalne wpłaty na konto bankowe.Wysokość cyklicznych wpłat ustalana jest przez darczyńcę.