Jałmużna Wielkopostna dla najbiedniejszych rodzin

Rozpoczynamy w naszej parafii zbiórkę żywności i środków czystości dla najuboższych rodzin.

Od niedzieli w naszym kościele będą wystawione kosze z oznaczeniem celu zbiórki.

 

Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ dla darczyńców.