Parafia Św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach Bankowych

Caritas

„Wszystko cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, Mnieście uczynili” – działalność charytatywna wynika z Bożego przykazania miłości. Miłość ma być znakiem rozpoznawczym chrześcijan.

Od 2012 roku w naszej parafii działa Parafialny Zespół Caritas, który jest podstawową jednostką Caritas Polska w Parafiach.

Wcześniej już Parafianie czuli potrzebę i chęć niesienia pomocy, organizując dary dla potrzebujących na okres Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Chcieliśmy rozwijać i poszerzać te działania, obserwując z jednej strony wielkie potrzeby wśród naszych Parafian, z drugiej dużą ofiarność tych, którzy chcieli i mogli podzielić się swoimi dobrami.

Nasza działalność zmienia się przez lata, początkowo organizowaliśmy co 2-4 tygodnie „dyżury” w czasie których poznawaliśmy potrzeby zgłaszających się do nas rodzin i wydawaliśmy im dary zakupione lub pozyskane w czasie „Loterii charytatywnych”. Losowaliśmy karteczki z nazwą produktów, które tydzień później darczyńcy przynosili do kościoła. Odnowiliśmy też figurę Świętego Antoniego, naszego patrona, któremu do skarbony można wrzucać drobne pieniądze na cele charytatywne. Pozyskujemy też fundusze z 1% podatku przekazywanego przez Parafian z na rzecz Caritas Polska (szczegóły poniżej). Kontynuujemy przygotowywanie paczek świątecznych, obecnie dla 30 rodzin. Są to rodziny z problemem choroby, bezrobocia, osoby samotne a także rodziny wielodzietne, rodziny niepełne czy niezaradne życiowo.

Organizowaliśmy „powroty do szkoły” i dzień dziecka dzieciom z rodzin naszych podopiecznych.

Działania Caritas wspierają wszyscy Parafianie, w szczególny zaś sposób angażują się wolontariusze – dorośli oraz młodzież i dzieci, nasi Sołtysi, oraz nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej. Dzięki nim pomoc trafia do osób samotnych i chorych.

Od kilku lat przed Bożym Narodzeniem uczniowie sprzedają Świece CARITAS Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Z roku na rok coraz więcej Parafian włącza się także w tę akcję i pewnie już w prawie w każdym domu świeca ta płonie na wigilijnym stole.

Niech się dobro dzieje.

https://caritasaw.pl/pomoc/1-procent/

Numer Bankowy Rachunku Caritas
przy Parafii Św. Mateusza Ew. w Dawidach Bankowych :

20 8004 0002 2001 0000 1850 0003

( Bank Spółdzielczy w Raszynie)

Scroll to Top
Menu główne --- Menu skrócone