Parafia Św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach Bankowych

Spośród wszystkich Bożych darów najcenniejszym jest dar Eucharystii, w której Chrystus uobecnia dla nas swoją śmierć i zmartwychwstanie i przychodzi do nas w Komunii świętej.

 

Posługę nadzwyczajnego Szafarza Komunii świętej wprowadziła w Kościele powszechnym instrukcja Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów „Immensae caritatis” z 29 stycznia 1973 roku. Motywem tej decyzji była troska o to, aby wierni, którzy znajdują się w stanie łaski i kierując się właściwą i pobożną intencją pragną uczestniczyć w Świętej Uczcie, nie byli pozbawieni sakramentalnej pomocy i pociechy. W Polsce posługę pomocników w udzielaniu Komunii świętej reguluje „Instrukcja w sprawie formacji i sposobu wykonywania i posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej” wydana przez i Konferencję Episkopatu Polski dnia 22 czerwca 1991 r.

Pierwszym zadaniem pomocnika w udzielaniu Komunii świętej jest pomoc w zanoszeniu jej osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym. Stan zdrowia nie pozwala im na opuszczanie domów, a niekiedy nawet łoża choroby czy wózka inwalidzkiego. Niektórzy z nich przyjmują Komunię świętą raz w miesiącu, gdy odwiedza ich kapłan, ale pragną ją przyjmować częściej. Gdy byli zdrowi, chodzili na Mszę świętą codziennie. Teraz, kiedy potrzebują w szczególny sposób siły, jaka płynie z sakramentalnego zjednoczenia z Chrystusem w Komunii świętej, są pozbawieni tego daru. Trwają w swych domach na modlitwie i wspierają w ten sposób całą wspólnotę, ale oczekują także, że i wspólnota zatroszczy się o spełnienie ich wielkiego pragnienia, jakim jest częsta Komunia święta.

Z drugiej strony, nadzwyczajni Szafarze Komunii świętej pomagają w udzielaniu Komunii świętej w czasie celebracji Eucharystii w sytuacjach wyjątkowych, tzn. gdy do Komunii świętej przystępuje wielka liczba wiernych przy braku szafarzy zwyczajnych, albo gdy ci są zajęci innymi koniecznymi czynnościami duszpasterskimi.

W parafii św. Mateusza w Dawidach posługę nadzwyczajnego Szafarza Komunii świętej pełni trzech panów, którzy otrzymali promocję z rąk księdza biskupa Piotra Jareckiego w 2008. Wychodząc naprzeciw potrzebom wspólnoty parafialnej udajemy się w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 8 do chorych, którzy wyrazili takie pragnienie. W tej chwili obejmujemy swoją posługą i modlitwą 8 chorych Pań i Panów. Podczas tych cotygodniowych spotkań nie tylko przychodzimy, posłani przez Wspólnotę, przynosząc Jezusa Eucharystycznego, ale również – co bardzo ważne – poświęcamy czas na rozmowę i bycie razem chorymi. Te spotkania ubogacają także nas, pomocników w udzielaniu Komunii świętej, pozwalając czerpać wzór z budującej postawy naszych chorych przyjaciół.

Poprzez uczestnictwo w dniach skupienia, rekolekcjach i pielgrzymkach nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej Archidiecezji Warszawskiej, wypełniają oni obowiązek permanentnej formacji duchowej.

Chorych pragnących przyjmować Komunię święta w domu w niedziele prosimy zgłaszać do Kancelarii parafialnej.

Scroll to Top
Menu główne --- Menu skrócone