Parafia Św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach Bankowych

Previous slide
Next slide

RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia Pw. Św. Mateusza Ewangelisty

  1. Miklaszewskiego 98 Dawidy Bankowe

reprezentowana przez proboszcza Jarosława Szulca, tel. (22) 720 80 87

kontakt e-mailowy: parafia@swmateusz-dawidy.pl

dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego.

Inspektorem Ochrony Danych w Archidiecezji Warszawskiej jest:

Ks. dr Piotr Wierzbicki

mail: iod@archwwa.pl

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia

(z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych,

Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.

Scroll to Top
Menu główne --- Menu skrócone