Parafia Św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach Bankowych

Previous slide
Next slide

Kancelaria parafialna

 

Telefon parafialny

(22) 720 80 87

608 849 160

 


Kancelaria czynna :

Poniedziałek po Mszy Św. o godz. 18:00

Wtorek nieczynna

Środa po Mszy Św. o godz. 18:00

Czwartek po Mszy Św. o godz. 8:00

Piątek po Mszy Św. o godz. 18:00

Sobota nieczynna

Niedziela nieczynne


Sprawy, które można załatwić w Kancelarii Parafialnej

 • Chrzest dziecka
 • Bierzmowanie
 • Sakrament małżeństwa
 • Sakrament namaszczenia chorych
 • Pogrzeb
 • Zamawianie intencji Mszy Świętej

UWAGA

Sprawy kancelaryjne możemy załatwiać jedynie w stosunku do naszych parafian, czyli osób, które zamieszkują na terenie naszej parafii. Co do innych osób wymagana jest zgoda Proboszcza parafii ich zamieszkania.

Dotyczy to Chrztu, Bierzmowania, I Komunii świętej, Ślubu oraz Pogrzebu

Wykaz dokumentów zwykle wymaganych
do udzielenia poszczególnych
sakramentów i sakramentaliów:

Chrzest

 • Akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego (odpis)
 • Wyciąg z aktu ślubu konkordatowego, kościelnego rodziców dziecka
 • Dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek rodzica chrzestnego w momencie chrztu, adres faktycznego zamieszkania z kodem pocztowym)
 • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

I komunia Święta

 • Metryka Chrztu dziecka

Bierzmowanie

 • Metryka Chrztu
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji
 • Osoby starsze niż młodzież gimnazjalna – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Związek małżeński

 • Aktualne metryki Chrztu w pełnym wypisie (Data wydania musi być nie wcześniejsza, niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu), oraz inne dokumenty kościelne – jeżeli zostały wydane – stwierdzające stan wolny.
 • Dowody osobiste narzeczonych
 • Ostatnie świadectwo katechizacji
 • Świadectwo Bierzmowania
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej
 • Zaświadczenie z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego lub akt ślubu z Urzędu Stanu Cywilnego.

Narzeczeni winni się zgłosić do kancelarii pierwszy raz minimum 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. W przypadkach bardziej złożonych prosimy o wcześniejszy kontakt z kancelarią.

Pogrzeb katolicki

 • Akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
 • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentów świętych (wiatyk, namaszczenie chorych, spowiedź) jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wówczas wystawia je kapelan szpitala).

W sprawie pogrzebu zgłaszamy się do kancelarii, aby ustalić termin pogrzebu i miejsce pochówku oraz spisać akt zgonu do celów kościelnych.

Scroll to Top
Menu główne --- Menu skrócone