Parafia Św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach Bankowych

SŁOWO METROPOLITY WARSZAWSKIEGO PRZED ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ UROCZYSTOŚCIAMI

Drodzy Diecezjanie!

 

Przed nami bardzo ważny tydzień w roku liturgicznym. W czwartek, 30 maja
w uroczystość Bożego Ciała, będziemy czcić Najświętszy Sakrament idąc w procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy z archikatedry na plac Piłsudskiego.

 

W niedzielę, 2 czerwca przeżyjemy kolejny Dzień Dziękczynienia. Chcemy uwielbić Pana Boga w Jego Opatrzności, dziękować Mu, zawierzyć nas samych, nasze rodziny, parafie, wioski i miasta, naszą ojczyznę. W tym roku wprowadzimy do świątyni i dołączymy
do pocztu świętych i błogosławionych relikwie św. Królowej Jadwigi jako znak jej obecności i aktualności, zwłaszcza w sprawach troski o naukę, o ubogich i biednych. Wspominając św. Jadwigę, przybliżymy również osobę św. Jana Pawła II i bł. Stefana Wyszyńskiego wprowadzając do prezbiterium świątyni ich popiersia.

 

Siostry Służebniczki NMP będą dziękować za 25 lat beatyfikacji ich założyciela
bł. Edmunda Bojanowskiego. To świetlany przykład troski o wychowanie, o dzieci
i ubogich pozbawionych możliwości należnej im opieki. W tym dniu wspominamy także

bł. ks. Jerzego Popiełuszkę w roku 40-lecia jego męczeńskiej śmierci.

 

Na te dwie uroczystości: Boże Ciało o godz. 1000 i Dzień Dziękczynienia o godz. 1200 zapraszam mieszkańców Warszawy i całej archidiecezji. Mszy świętej sprawowanej
2 czerwca w Świątyni Opatrzności Bożej będzie przewodniczył i kazanie wygłosi
kard. Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Proszę również o udział w procesji na trasie między placem Piłsudskiego a Świątynią Opatrzności Bożej w godzinach od 800  do 1200. Ufam, że w ten sposób umocnimy nasz związek z Kościołem i powierzymy nasze codzienne sprawy Bogu i Jego świętej Opatrzności.

 

Zapraszam wszystkich tym serdeczniej, że jest to ostatnie takie zaproszenie w moim biskupim posługiwaniu  w Warszawie.

 

 

 

† Kazimierz Kardynał Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Scroll to Top
Menu główne --- Menu skrócone