XI PARAFIALNY KONKURS PALM WIELKANOCNNYCH DAWIDY 2021

Dyrekcja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  oraz Ksiądz Proboszcz  Jarosław Szulc serdecznie zapraszają mieszkańców, uczniów szkół, klas, przedszkoli do wzięcia udziału

                   w XI Parafialnym Konkursie Palm Wielkanocnych 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Ładach pod patronatem Księdza Proboszcza Jarosława Szulca.

Celem konkursu jest podtrzymywanie tradycji ludowej wicia palm wielkanocnych oraz zachęcenie mieszkańców do  udziału w uroczystej procesji Niedzieli Palmowej. 

                                            REGULAMIN KONKURSU

1.Do konkursu mogą przystąpić  rodziny z terenu parafii, indywidualne osoby, grupy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, klasy, grupy przedszkolne.

2.Palma nie może być krótsza niż 1m

3.Palma powinna być wykonana z żywych roślin (bukszpan, borówki, bazie, gałązki leszczynowe itp.) oraz kwiatów i wstążek  wykonanych z bibuły lub krepiny w dowolnych kolorach 

 Istnieje możliwość wykorzystania żywych i  zasuszonych kwiatów oraz innych naturalnych materiałów służących dekoracji palmy.

4.Na czubku każdej palmy należy wykonać rozwidloną kiść z roślin.

5.Do wicia palmy nie należy wykorzystywać sztucznych materiałów, 

bowiem palma nie będzie zakwalifikowana do konkursu i nie będzie oceniana przez jury .

6.Do konkursu autorzy mogą zgłosić jedną palmę

7.Każda palma musi  posiadać metryczkę o wymiarach 5x9cm z wypisanymi drukowanymi literami informacjami

 a) nazwisko, imię oraz adres autora/ów

 b) klasa, szkoła lub przedszkole, grupa    

8. Palmy należy dostarczyć

 w dniu 26 marca  (piątek) do godz.17.30 do Kościoła św. Mateusza w Dawidach Bankowych

9. Rozstrzygnięcie konkursu przez jury nastąpi w dniu 26 marca (piątek )

11. W dniu 28 marca ( niedziela ) zaprasza się wszystkich uczestników konkursu  do wzięcia udziału w procesji Niedzieli Palmowej ze swoją wykonaną palmą ( palmy będą stały przy obrazie św. Mateusza)  Po Mszy palmę będzie można zabrać z kościoła do domu.

        Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  odbędzie się w Niedzielę Palmową po Mszy św. o godz. 11.30  

© 2021 by Parafia Św. Mateusza Ew. – Wykonanie i utrzymanie strony firma MAJ-KOM – serwisy internetowe